2.3.08

Test psychologiczny

Jedyny prawdziwy test psychologiczny! Pozwoli ci zgłębić tajniki swojego id i ego, odprężyć się i przygotować na wydarzenia, które cię czekają. Prosty test, który pozwoli odprężyć się totalnie i całkowicie, tak żeby być gotowym na to, co ciekawego przyniosą najbliższe dni.

1. Jak masz na imię?
A. Adam
B. Monika
C. Stefan
D. Witold
E. żadne z powyższych
F. wszystkie z powyższych

2. Jak często oglądasz telewizję?
A. 3-10 godzin dziennie
B. 10-24 godzin dziennie
C. więcej niż 24 godzin na dobę
D. odpowiedź A i C
E. odpowiedź A

3. Analiza SWOT obejmuje:
A. silne i słabe strony przedsiębiorstwa, jego szanse i zagrożenia
B. słabe i silne strony przedsiębiorstwa, jego zagrożenia i szanse
C. zagrożenia i szanse oraz silne i słabe strony przedsiębiorstwa
D. szanse i zagrożenia oraz słabe i silne strony przedsiębiorstwa

4. Która godzina?
A. 12:45
B. 6:27
C. nie mam zegarka

5. Które to pytanie?
A. piąte
B. szóste
C. czwarte
D. ósme
E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

6. A które to jest pytanie?
A. piąte
B. szóste
C. czwarte
D. ósme
E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

7. Do you speak English?
A. analiza SWOT obejmuje słabe i silne strony przedsiębiorstwa oraz jego zagrożenia i szanse
B. pytania są tendencyjne
C. nie mam zegarka
D. to jest pytanie siódme

8. Gdybyś zastał swego partnera w sytuacji, gdy on/ona ukradkiem próbuje nasypać ci soli do herbaty:
A. udawałbyś, że nic nie widzisz
B. udawałbyś głupiego
C. udawałbyś martwego
D. udawałbyś kosmitę
E. udawałbyś niewidomego, głupiego kosmitę, który nie żyje

9. Czy uważasz, że jesteś:
A. Napoleonem
B. Napoleonem
C. Napoleonem
D. wszystkie powyższe

10. Czy pijany student może zdawać egzamin?
A. tak

Punktacja

– każda odpowiedź A jest równa pierwiastek z e punktów
– każda odpowiedź B jest równa sumie tygodni pozostałych do końca wieku
– każda odpowiedź C jest nieważna
– jeżeli choć raz odpowiedziałeś D, to od razu przejdź do opisu osobowości nr 3
– odpowiedzi E równe są 0 punktów
– ilość punktów zdobytych za odpowiedzi F można łatwo wyliczyć ze wzoru: (a + bx + t)/12, gdzie a oznacza liczbę odpowiedzi A, b – liczbę odpowiedzi B, x – sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi, natomiast t nic nie oznacza i trzeba tam wpisać 8
– odpowiedzi G dają bonus i możliwość ponownego rozwiązania testu

Wyniki

Osobowość nr 1 – punkty od minus nieskończoności do 40
Jesteś Napoleonem. Twoja osobowość reprezentuje cechy specyficzne dla ludzi cechujących się silnym do ciebie podobieństwem. Wkrótce położysz się spać i uśniesz, a śnić będziesz aż do momentu przebudzenia.

Osobowość nr 2 – punkty od 40,9999999999 do nieskończoności
Jesteś Napoleonem. Twoja osobowość wręcz w niczym nie odbiega od standardów obowiązujących w grupie ludzi, którzy cechują się bardzo silnym podobieństwem do ciebie. Aby dowiedzieć się więcej, dzwoń: 0700-010-101.

Osobowość nr 3 – jeśli choć raz odpowiedziałeś D
Jesteś Napoleonem. Twoja osobowość jednak odbiega znacznie od osobowości typowego Napoleona. Jesteś Napoleonem niewłaściwym, ale nie przejmuj się – cały świat jest tylko wytworem twojej wyobraźni.

Osobowość nr 4
Jeżeli odpowiedziałeś C w pytaniu pierwszym, masz na imię Stefan. Imieniny 17 kwietnia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz